Uruchomienia urządzeń Clint

Zakres czynności uruchomienia oraz przeglądu technicznego.

 • Oględziny stanu technicznego i zamocowania agregatu i podzespołów,
 • Czyszczenie i ewentualne prostowanie lameli skraplacza powietrznego
 • Sprawdzenie przepływu wody lodowej, różnicy ciśnień oraz delty temperatur w parowaczu i/lub skraplaczu oraz ewentualne czyszczenie filtra
 • Kontrola szczelności układu chłodniczego wizualna, środkami chemicznymi i elektronicznym wykrywaczem nieszczelności o progu czułości poniżej 5 gr/rok
 • Kontrola ilości oleju w sprężarkach
 • Pomiar punktu zamarzania glikolu
 • Pomiar napięcia zasilani
 • Pomiar poboru prądu sprężarek, wentylatorów i pomp
 • Sprawdzenie działania elementów automatyki
 • Kontrola i poprawa zamocowań połączeń elektrycznych
 • Pomiar ciśnienia ssania i skraplania
 • Pomiar temperatur ssania, tłoczenia i skraplania
 • Pomiar przegrzania i dochłodzenia czynnika chłodniczego
 • Pomiar różnicy temperatur filtra – odwadniacza
 • Regulacje i kontrola pracy
 • Kontrola wibracji i głośności pracy

Wykonujemy pierwsze jak i zarówno powtórne uruchomienia agregatów CLINT zgodnie z założeniami karty gwarancyjnej oraz zaleceniami dystrybutora agregatów.

Zlecenie naszej firmie uruchomienia oraz wpis do karty gwarancyjnej gwarantuje Państwu pełną opiekę serwisową w okresie gwarancji oraz po jej zakończeniu oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych.

Zgodnie z założeniami karty gwarancyjnej wykonujemy odpłatne przeglądy gwarancyjne.
Wszystkie nasze prace są potwierdzane w protokole uruchomienia lub przeglądu umożliwiając wpis do Centralnego Rejestru Operatorów zgodnie z ustawą F-GAZ.